Mannens Väg

 

Mannens väg guidar medvetna män till att frigöra sin autentiska kraft så att de kan ge sina största gåvor till sina familjer och till världen för att vara skillnaden de vill se.
Vi är en organisation för dedikerade och nyfikna män som strävar att förkroppsliga sin fulla potential.
Här är hela du välkommen.
Alla män har stora gåvor och en enorm kraft inom sig. Många har gömt undan denna kraft.
Du är en ledare. Din resa oavsett hur ljus eller mörk den är just nu behövs av en annan man just nu.
Detta är var du kan frigöra jätten inom dig och vara 100% du.
 

Det är inte alltid enkelt

Är du vilsen be om support.
Vill du inspirera gör det.
Vi växer tillsammans.
All förändring du vill uppleva och skapa kommer genom handling som är i linje med din sanning.
Här får du praktiska verktyg och riktig support för att frigöra din potential.
Vi kommer prata om:
  • Att leva ett liv med syfte
  • Att leda fantastiska relationer
  • Att vara en närvarande pappa
  • Att utveckla sin kärriär och företagande
  • Att skapa positiv skillnad i samhället och världen
  • Att skapa en stark kropp och ett starkt sinne
  • Att leda sitt liv och bygga den framtid du vill ha
  • Och mycket mer
 
 
 
 

Skapa Ett Meningsfullt Liv Och Ta Ledarskap I Ditt Liv


3 sätt för att skapa nya resultat

_

1


BRÖDRASKAPET


Är en grupp med grupper av män som tillsammans kliver in i sin potential.

 

Klicka här

_

2

 
KÄRLEK OCH RELATIONER


Transformera din kärleksrelation och fyll den med intimitet och passion.

 

 
Klicka här

_

3


MansCoaching
 

För dig som är redo att frigöra din maskulina kraft bygga din inre kompass och leva med ett starkt syfte. 

Boka Gratis Samtal

Mannens Vägs Vision, Mission och Driver

Vision

En värld där män har modet att vara sig själva till 100% och ge sina inspirerade gåvor.

 

Mission

Mannens Väg kommer till och med 2028 guida 100.000 män till sina autentiska kraft och ett meningsfullt liv för att Svenska män är värda att släppa sin frustration och leva upp till sin potential där de är en del av lösningen och inte en del av problemet.

 

Driver

Svenska medvetna män lever i en frustration att de inte lever det liv de är kapabla till och saknar resultat i en eller flera av livets viktigaste delar. Detta leder till destruktiva beroende problem som får problemen att växa.

De har behov att frigöra sin autentiska kraft för att attackera en inspirerande mission där de kan göra skillnad för andra och leva ett meningsfullt liv.

 

Brödraskapet Mission

Brödraskapet får män att styras av sin inspiration istället för sin rädsla, leda meningsfulla liv i synergi med likasinnade för att män kan bara nå sin fulla potential i gemenskap med andra dedikerade män.

 
Brödraskapet Driver

Svenska män är isolerade och skapar framgång i ett eller ett par områden och lever långt ifrån sin potetial i andra områden i livet. Detta leder till en inre frustration, stress och en upplevelse av otillräcklighet som avspeglar sig i relationer och prestationer. Genom att växa med likasinnade män som är dedikerade att förkroppsliga sin potential och genom att använda bevisade processer för att skapa de resultat och det liv de vill ha, växer männen i självacceptans, kraft, potens och samhällspåverkan.

 

 

 

Kontakta oss

För samarbeten, partnerskap eller om du är nyfiken på hur vi kan hjälpa dig.