Relationsvåld Som Drabbar Män

relatioenr relationsvåld Sep 15, 2022

En fråga som väldigt sällan, nästan aldrig, tas upp är män som lever i destruktiva relationer där de utsätts för relationsvåld. Våld i nära relationer har tvärtom blivit signifikativt med mäns våld mot kvinnor. Våld i nära relationer är en brottsofferfråga och drabbar alla oavsett kön och sexuell läggning.

Men vi har idag ett samhälle och en hjälpapparat som systematiskt och konsekvent blundar för den verklighet som faktiskt existerar. Konsekvenserna av detta blir att dessa bortglömda familjekonstellationer tvingas lida och leva i våldsamma hemmiljöer onödigt länge. Som våldsutsatt man blir du ifrågasatt och utmanad när du kontaktar polis och sociala myndigheter. Något som dessutom drabbar barnen i dessa familjer.

 

Lyssna på hela avsnittet här https://open.spotify.com/episode/2S6uNh8CGhXDRCRVomwDat?si=b57ae120c7ab43d8

Skicka ett medelande till oss.

Skriv din fråga eller meddelande nedan så hör vi snart av oss.