Till alla MÄN. Världen behöver din styrka.

man maskulinitet Jul 06, 2022
  
Vi lever i en kultur där män förtrycker sin kraft och lever i anpassning efter politiska, kulturella och relationella förväntningar.
 
Den största tyranniet är den som får oss att inte tro att vi har ett värde, något att komma med eller kan göra skillnad.
 
Män lever isolerade med sina egna demoner och rymmer in i självcentrering för att hantera sin egen, ångest, frustration och stress.
 
Svenska män lever som att vara vänlig och tillmötesgående för att bli omtyckt är viktigare än att stå upp för sanning, kämpa och göra skillnad.
 
Att kliva någon på foten eller sätta gränser gör vi inte ur rädslan att bli ensamma och inte accepterade.
 
Jag blir hellre älskad för allt jag är av få en att inte provocera massan.
 
Vi är sålda idéer om hur en man sak vara och vad han ska göra. Vi är inte sålda dessa idéer av de som har vårt bästa intresse utan av organisationer och företag vars primära mål är att hålla budget eller uppnå ett visst tillväxtmål.
 
Vi lär oss passa in i oppnåliga ideal som skapar lidande för oss själva och andra.
 
När jag frågar män vad de vill, vilken värld de vill skapa vet de sällan svaret. VAD VILL DU? VILKEN FRAMTID BYGGER DU?
 
Deras inre kompass och agenda är ersatt av någon de sällan känner.
 
Det är inte konstigt att det sker och det har skett så länge människor har funnits. Vi är den art som är bäst på att anpassa oss i nya miljöer för att säkra vår överlevnad.
 
Vi har alltid organiserat oss i hirarkiska system för att optimera effektivitet där. Olika individer utvecklat specialkompetenser för att kunna bidra till helheten.
 
När dessa system inte längre ger mer än de tar från individerna har en revolution skett och det börjar sedan om från början. Detta kommer fortsätta hända men vi har unika möjligheter NU.
 
Dessa revolutioner har letts av män. Nu blir vi oskadliggjorda genom att mäns kvaliteter fördöms som ondskefulla.
 
Vi behöver starka, autentiska män. Män av integritet, med dedikation att göra det som krävs.
 
Vi behöver män som vägrar fängslas av sina inre demoner och kulturella förväntningar.
 
Män som vågar tro att deras sanning och världen de vill bygga är värld att kämpa för.
 
För att göra skillnad behöver vi göra ett inre arbete.
 
De män som idag leder är män som saknar en inre suveränitet. Som saknar inre kraft och tilltro och istället för att välja att bli mästare över sin inre värld väljer de att ta makt och manipulera andra för att känna sig kraftfulla.
 
Det är en traumarespons i längtan efter självvärde. Oavsett hur mycket framgång och hur mycket makt de uppnår står de kvar med en känsla av inre tomhet. De lever med en längtan om validering då de inte har förmågan att duga inför sig själva med sig själva.
 
Du och jag kan välja en annan väg.
 
Vi behöver män som kämpar för de som inte kan kämpa.
 
Som talar för de utan en röst.
 
Som frigör de som är förtryckta.
 
För att kunna göra det behöver vi en ny väg
 
En väg där vi bemästrar vårt inre. Där vi tar ledarskap över våra skuggor, våra rädslor, vår skam, vårt hat och vår våldsamhet.
 
När vi bemästrar dessa styr de oss inte längre utan vi kan använda dessa som gåvor för oss själva och andra.
 
Då kan vi leva i vår autentiska kraft. Då kan vi tillåta vårt ljus att leda oss.
 
Vi behöver modiga, kraftfulla män som ger det de är och sina gåvor som de är. Det räcker mer än väl. Du behöver inte vara John McClane. Du behöver vara du till 100%.
 
En man som accepterar sig själv som han är skadar inte de svaga han behöver inte bevisa sig själv. Han lever och agerar ur sitt fundament av tilltro, av övertygelse.
 
Vilken man är du redo att bli? Är du redo att tillåta dig själv vara dig till 100% och göra den skillnad du i ditt inre är kallad att göra för din familj, för ditt samhälle, för världen?
 
Är du redo att kämpa för det mänskliga för kärleken oavsett vad det betyder för dig?
 
I Brödraskapet ger vi plats och guidar män in till sin egen unika kraft så att var man kan ge sina gåvor.
 
Det är inget som händer över en natt. Det kan bara ske i gemenskap med andra lika dedikerade män.
 
Snart öppnar vi upp Brödraskapet för sista gången i år för dig som är redo att bli mer av mannen du är menad att vara, kommentera "broder" så berättar jag mer.

Skicka ett medelande till oss.

Skriv din fråga eller meddelande nedan så hör vi snart av oss.