Bli Hjälten I Din Egen Familj Med Andreas Decker

Säsong #2 Avsnitt #1

Inom 12 månader gifte sig Andreas, fick sitt första barn och blev prästvigt. Fantastiskt men han hade ingen aning om hur han skulle navigera dessa nya ansvar. Detta var början på hans äventyr. Ett äventyr i mörkret som ledde ut på andra sidan. 

Andreas resa från kris till klarhet. 

Hur han fann en väg ut sitt mörker och blev hjälten i sin familj.

Hur han fann support i sin ensamhet.

Hur finner du kraften när allt känns hopplöst?