Nice guy

Hitta din röst och ledarskap i relationen: Sluta låta andra styra ditt liv - Nice guy

maskulinitet nice guy Jan 12, 2023

Nice guy syndromet är ett vanligt fenomen där män känner sig avvisade och betydelselösa i sina relationer, trots att de gör allt för att tillfredsställa sina partners behov.

 

Många gifta män kan känna att de inte får den intimitet, sex och uppskattning de längtar efter från sin fru, och det kan leda till känslor av frustration, ensamhet och sorg. Men vad är det som egentligen orsakar detta syndrom och vad kan man göra för att övervinna det?

Ett av symtomen på nice guy syndrom är att man har svårt att sätta gränser och ta ansvar för sina egna behov och känslor. Män med detta syndrom kan känna att de alltid måste göra allt för att tillfredsställa sin partner och göra henne nöjd, oavsett om det innebär att sätta sina egna behov åt sidan. Detta kan leda till att man känner sig utnyttjad och sårbar i relationen.

En annan symptom på nice guy syndrom är att man har svårt att hitta sin egen röst och vara ärlig med sin partner. Män med detta syndrom kan känna att de alltid måste spela en viss roll för att passa in eller göra sin partner glad, vilket kan göra det svårt att vara ärlig och öppen med henne om sina egna känslor och önskningar.

 

En ytterligare symptom på nice guy syndromet är att man har svårt att hitta sin egen passion och drivkraft i livet. Män med detta syndrom kan ha svårt att följa sina egna drömmar och mål eftersom de alltid har satt andras behov före sina egna. Det kan leda till känslor av riktningslöshet och missnöje med livet.

Men vad är det som egentligen orsakar detta syndrom? En av de vanligaste grundorsakerna är en känsla av att ha misslyckats som pojke eller ung man. Män med detta syndrom kan ha haft en mamma eller en annan viktig person i deras liv som har krävt mycket av dem och därmed fått dem att känna att de alltid måste vara perfekta för att bli sedda, uppskattade och älskade.

Så hur kan man övervinna detta syndrom? Här är en punktlista med strategier:

  1. Sätt gränser och ta ansvar för dina egna behov och känslor. Lär dig att säga nej och att sätta gränser för vad du kan och vill göra för din partner.
  2. Var ärlig och öppen med din partner om dina känslor och önskningar. Var inte rädd för att visa vem du verkligen är och vad du verkligen vill i livet.
  3. Följ dina drömmar och mål. Gör vad du verkligen brinner för och våga satsa på det som är viktigt för dig.
  4. Jobba på din självkänsla. Lär dig att inte låta andra människors åsikter och beteende definiera dig och ditt värde. Börja med att identifiera och utmana dina negativa tankar och övertygelser och ersätt dem med mer positiva och realistiska. Försök också att söka bekräftelse och värde från dig själv istället för från andra. Gör saker som du tycker är roliga och utvecklande, och försök att få en känsla av makt över din egen livssituation. Öva på att hålla fast vid dina egna gränser och värderingar, tro på dig själv och din förmåga att ta hand om dig själv och dina behov. Och när du gör det, kommer dina relationer och livet att få en helt annan dimension och kvalitet.

 

Att övervinna nice guy syndromet kan vara en svår och krävande process, men det är definitivt möjligt. Om du känner igen dig i detta problem och vill lära dig mer om hur du kan bryta ditt mönster och skapa en mer balanserad, ärlig och passionerad relation med din partner, rekommenderar jag starkt att du delta i vår workshop. Registrera dig här och kolla direkt eller när det passar dig. 

Skicka ett medelande till oss.

Skriv din fråga eller meddelande nedan så hör vi snart av oss.